Gedragscode

Memo algemene gedragscode WIJC.                                                                                             April 2015

Af en toe doen zich situaties voor in en om het veld of binnen teams die niet door de beugel kunnen. De WIJC commissie tracht dit soort situaties zo goed mogelijk op te lossen, echter kennelijk kunnen er momenten ontstaan binnen de voetbalvereniging waarin deze zich toch voordoen. Dit willen we niet want we hebben binnen WIJC afgesproken dat het voor een ieder mogelijk moet zijn om op een prettige manier een plek te vinden binnen onze vereniging.

In onderstaande memo willen we de belangrijkste gedragscodes binnen WIJC nog eens een keer onder de aandacht voor de spelers en leiders, maar ook bij u als ouder / verzorger van uw kind. Met deze gedragscode wil WIJC aangeven welk gedrag en houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, (on)betaald kader en ouders van de jeugdleden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten. Deze afspraken gelden als basis voor WIJC

Voor een volledig overzicht verwijzen we naar de WIJC site www.wijc.net, onder het kopje “Info”, “gedragscode”.

 

De belangrijkste gedragscodes:

Algemeen:

·         Leden van WIJC tonen in woord en gedrag respect voor de andere leden, scheidsrechter, vrijwilligers, medespelers  en tegenstanders;

·         De seniorleden van v.v. Wacker en v.v. IJhorst, de leiding en de ouders vervullen op de sportvelden een voorbeeldfunctie voor de jeugdleden;

·         Leden van WIJC behandelen materiaal, velden en gebouwen alsof het hun eigendom is.

·         Gebruik geen social media als u het ergens niet mee eens bent; laat het ons als WIJC dan weten. Praat niet over mensen, maar praat met mensen. Dan kunnen we problemen oplossen.

 

Spelers:

 

·         Geef spelers van de tegenstander voor en na de wedstrijd een hand (Respect);

·         Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk; discipline tonen; luister naar de leiding;

·         Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn;

·         Tassen en fietsen op de bestemde plaats; douchen na de training of wedstrijd, laat de kleedkamer schoon achter;

·         Grof taalgebruik en/of schelden tijdens wedstrijden of trainingen kan voor leiders of trainers aanleiding zijn tot disciplinaire maatregelen.

 

Ouders/verzorgers van jeugdleden

·         Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen; blijf altijd positief

·         Val een beslissing van een scheidsrechter, leider of trainer niet in het openbaar af. Erken de waarde en het belang  van vrijwillige scheidsrechters, leiders en trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken;

·         Ondersteun (alle) pogingen en maatregelen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.

·         Bedenk dat voetbal een teamsport is en afzeggen dus slechts aan de orde is als het echt niet anders kan en doe dit  ruim van te voren bij de leider(s), zodat leiders of teamgenoten hierop kunnen anticiperen.

 

Coaches en leiders

·         Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken;

·         Breng de spelers bij respect te hebben voor elkaar en voor de tegenstander en voor de (beslissingen van de) scheidsrechter;

·         Maak duidelijk afspraken m.b.t. op tijd aanwezig zijn, afmelden voor trainingen en wedstrijden en omgang met materialen en kleedkamers;

·         Zorg ervoor dat er voor, tijdens en na de training / wedstrijd voldoende leiding aanwezig is.

·         Zorg voor een goede ontvangst van de gasten.

·         Controleer de kleedkamers op schoon opleveren (ook die van de tegenstander) en indien dit niet acceptabel is hier zelf actief actie op te ondernemen.

 

Straffen

Het bestuur is op basis van de verenigingsstatuten bevoegd tot strafoplegging aan leden. Straffen kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Straffen kunnen bestaan uit: berisping; uitsluiting van wedstrijden en/of trainingen; schorsing in uitvoering van functie of activiteiten; verhalen van gemaakte kosten eventueel via de deurwaarder en royement. Voorkom dat dit traject bewandeld moet worden door regelmatig te wijzen op het naleven van de clubregels.

De WIJC commissie

 

 

Sponsoren

sponsoren1.png