Takenpakket ouders van dienst

 

Beste Ouders, verzorgers,

 

In juni jl. hebben we de ouder van dienst wederom geëvalueerd en geven daar nu een gevolg aan. We hopen hiermee in de nabije toekomst over voldoende vrijwilligers te beschikken en u meer binding met WIJC te laten krijgen. Ervaring van vorig jaar leert dat het ook vooral erg leuk is!

T.o.v. vorig seizoen hebben we i.o.m. de beide kantinediensten van IJhorst en de Wijk, de tijden iets aangepast waardoor ze korter zijn en beter afgestemd zijn op de wedstrijden. De diensten worden gedraaid van 8.30-10.30 uur en van 10.30 – 12.30 uur. Wedstrijden op zaterdag middag worden door de kantinediensten van beide locaties verzorgd.

Getracht wordt om u zoveel mogelijk in te delen op de locatie waar uw kind speelt en gelijktijdig dat hij of zij moet voetballen.  Naar alle waarschijnlijkheid bent u hooguit 1 keer per jaar aan de beurt

 

TAKENPAKKET OUDER VAN DIENST:

-          Melden bij de kantinevrijwilliger voor het in het ontvangst nemen van het takenpakket (08.30 of 10.30 uur);

-          Ontvangst teams /scheidsrechters;

-          Toewijzen kleedkamers (ook op bord aan buitenzijde);

-          Koffie voor begeleiding/scheidsrechters;

-          Ranja na afloop van de E en F pupillen;

-          Ranja/thee in de pauze van de elftallen (D en hoger) of anders in afstemming met de teams;

-          Koffie/thee scheidsrechter;

-          Ondersteuning verlenen aan de kantine vrijwilliger;

-          Ophalen thee/ranja houders

-          Na afloop koffie begeleiding en scheidsrechter

-       Helpen bij het klaarmaken en opruimen van de velden

-          Controle schoonmaken kleedkamers

-          Eventuele andere hand- en spandiensten die voorkomen.

Uiteraard wordt u daarbij ondersteund door de vaste kantinedienst op beide locaties;  vragen of opmerkingen ter verbetering kunt u kwijt in een logboek zodat we iets met uw tips kunnen doen. Op de site van WIJC is het schema van de Ouder van Dienst tot de winterstop weergegeven. Per weekend staat per locatie het tijdstip waarop de ouder van dienst verwacht wordt.  Indien u ingedeeld staat en u bent verhinderd dan wordt er verwacht dat u zelf zorgt voor een vervanger en ruilt met iemand anders binnen het team van uw kind.

Indien de wedstrijd van uw kind niet doorgaat wil dit niet zeggen dat de ‘ouder van dienst’ ook niet doorgaat; afstemming met de kantine van vv Wacker (telnr. 442090) of vv IJhorst (telnr. 442801) is dan vereist.

Het schema staat ook op de WIJC site; indien u vragen heeft kunt u die via de WIJC website aan ons stellen. Vragen via de coördinatoren van de leeftijdscategorieën, te weten S. Ponsen voor JO9, R. Linthorst voor JO11 en vanaf de JO13 is dit H van Elven 

Om de voetbalvereniging draaiende te kunnen houden hebben we u als ouders /begeleiders / opvoeders nu eenmaal af en toe nodig. We gaan ervan uit dat u hiervoor begrip heeft.

 

Wij rekenen op uw medewerking!

Namens de WIJC-commissie, Bestuur vv IJhorst en Bestuur vv Wacker